Campingreglement

  • 1 - De receptie is geopend van 7:00 uur tot 19:00 uur (doorlopende openingstijden). Bij aankomst dienen kampeerders hun documenten ter registratie af te geven. De receptie behoudt zich het recht voor om ongewenste gasten te weigeren. De kampeerprijs wordt berekend op basis van het aantal nachten dat op de camping is doorgebracht, waarbij het tarief per persoon en het tarief per kampeerplaats (auto+caravan, camper, motor+tent, auto+tent) of voor huuraccommodaties worden gecombineerd. Dit bedrag dient bij aankomst te worden voldaan. Als het vertrek na 12:00 uur plaatsvindt, wordt een extra nacht in rekening gebracht. Huuraccommodaties dienen uiterlijk om 10:00 uur te worden verlaten en de sleutels moeten bij de receptie worden ingeleverd. De receptie behoudt zich het recht voor om tot het laatste moment de toewijzing van huuraccommodaties (binnen dezelfde categorie) te wijzigen.
  • 2 - Wij herinneren onze vriendelijke gasten eraan dat dagbezoekers niet zijn toegestaan.
  • 3 - Voertuigen moeten worden geparkeerd op de aangewezen kampeerplaatsen die zijn toegewezen door de receptie. De rijsnelheid van voertuigen mag niet hoger zijn dan 10 km/u en tussen 24:00 uur en 7:00 uur is voertuigcirculatie verboden. Voertuigen mogen alleen worden gebruikt binnen de camping om de kampeerplaats te bereiken of te verlaten.
  • 4 - De toegang van honden tot de camping is afhankelijk van toestemming van de receptie. Hondeneigenaren zijn verplicht om hun honden altijd aangelijnd te houden, altijd de nodige schoonmaakspullen bij zich te hebben en zijn volledig verantwoordelijk voor hun honden. Vanwege hygiënische redenen zijn honden niet toegestaan op het strand en in de toiletten. Eigenaren moeten er ook voor zorgen dat honden de camping niet bevuilen. Huisdieren zijn niet toegestaan in huuraccommodaties.
  • 5 - Motorboten mogen alleen met uitgeschakelde motor bij het zwemgebied komen.
  • 6 - De plaats voor de boottrailer moet voor aankomst worden gereserveerd, van 1 juli tot 31 augustus.
  • 7 - Van 23:00 uur tot 7:00 uur dienen kampeerders stilte in acht te nemen: tenten mogen niet worden opgezet of afgebroken en alle vormen van lawaai moeten worden vermeden. Radio's en televisies moeten worden uitgeschakeld. Het vormen van luidruchtige groepen of bijeenkomsten is ook verboden. Tijdens de dag mag het geluidsniveau de door de receptie vastgestelde limieten niet overschrijden.
  • 8 - Het is een teken van beleefdheid om respect te hebben voor uw buurman en de camping en toiletten schoon te houden. Chemische toiletten en andere moeten worden geleegd in de daarvoor bestemde afvoeren die zich bij elk toiletgebouw bevinden, nooit in de drinkwaterfonteinen. Afval en glas moeten alleen tussen 7:00 uur en 23:00 uur worden weggegooid in aangewezen containers. Iedereen die camping-eigendommen beschadigt of steelt, is aansprakelijk voor compensatie. De receptie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal of schade aan voertuigen, tenten, boten en andere eigendommen van de kampeerders.
  • 9 - BRANDVOORSCHRIFTEN. Te volgen handelingen in geval van nood. Wanneer het evacuatiebericht via de luidspreker wordt uitgezonden, ga te voet naar het dichtstbijzijnde aangewezen verzamelpunt zoals aangegeven op de plattegrond. Volg vervolgens de instructies van het noodteam zodra u daar bent aangekomen. Probeer niet met de auto weg te gaan om reddingsoperaties niet te hinderen. Gehandicapte klanten. Er is een reddings- en ondersteuningssysteem opgezet voor gehandicapte klanten die niet worden begeleid door bekwame personen. Deze personen moeten zo snel mogelijk bij de receptie worden gemeld om, indien nodig, de benodigde hulp te regelen. Het is verboden om: vuur aan te steken (behalve voor kookapparatuur) in huuraccommodaties, tenten, caravans, enz.; hout- en/of houtskoolgestookte vuren/barbecues te gebruiken in de buurt van tenten, kampeerplaatsen, huuraccommodaties, enz., tenzij op een veilige afstand; kookapparatuur (grills/kookplaten, enz.) in de buurt van het tentdoek te plaatsen; gebieden tussen tenten, huuraccommodaties, caravans te gebruiken als opslagruimte voor brandbaar of ontvlambaar materiaal; auto's te parkeren in de buurt van huuraccommodaties, tenten, caravans, enz.; draagbare LPG-flessen rechtstreeks over te hevelen naar brandstoftanks van voertuigen die op LPG rijden; directe ingrepen in het elektrische systeem uit te voeren; niet-conforme verlengsnoeren, losse stopcontacten, adapters en verloopstukken te gebruiken; complete gasfornuizen in tenten met een maximale gasfles van één kilogram te gebruiken. Voorzorgsmaatregelen bij het bereiden van voedsel: laat voedsel tijdens het koken niet onbeheerd achter; maak het gebied rond ovens en kookplaten vrij van schuurpads, papiersnippers, pannenlappen of andere brandbare voorwerpen; maak keukenapparatuur regelmatig schoon zodat deze vrij is van vuil, voedselresten of vetophopingen; houd een deksel bij de hand om een brandende pan te verstikken. Schakel de kookplaat uit en bedek het vuur met een deksel. Gebruik geen water. Dit veroorzaakt spatten en verspreidt het vuur. Receptie 045 / 7590228 (interne noodoproepnummer)
  • 10 - PERSONEN DIE ZICH NIET AAN DEZE REGELS HOUDEN, ZULLEN VAN DE CAMPING WORDEN VERWIJDERD! DAARNAAST GELDEN DE REGELS VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.

LET OP:

- ALS DE RESERVERING WORDT GEANNULEERD BINNEN 60 DAGEN VÓÓR DE VERWACHTE AANKOMST, WORDT 50% VAN DE AANBETALING TERUGBETAALD. DE RESTERENDE 50% WORDT INGEHOUDEN VOOR KOSTEN. NA DEZE PERIODE WORDT HET VOLLEDIGE BEDRAG INGEHOUDEN.
- ALS DE AANKOMST NIET OP DE VASTGESTELDE DAG PLAATSVINDT, BEHOUDT DE RECEPTIE ZICH HET RECHT VOOR OM DE GERESERVEERDE KAMPEERPLAATS OF MOBIELE WONING ANDERS TE VERHUREN.
- BIJ VOORTIJDIG VERTREK IS HET VOLLEDIGE BEDRAG VOOR DE GEHELE GEBOEKTE PERIODE (KAMPEERPLAATS + PERSONEN, MOBIELE WONING + PERSONEN) VERSCHULDIGD.
- HET RESTBEDRAG VAN HET TOTAALBEDRAG DIENT BIJ AANKOMST TE WORDEN VOLDAAN.